13-02-2018

,,Wykres do przemyślenia” – Elektrobudowa

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Elektrobudowa. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu do 95 złotych i 95 groszy z 87 złotych i 80 groszy obecnie.

ELEKTROBUDOWA 

ELBUDOWA

Kurs w pewnym momencie spadł poniżej wsparcia z końca 2011 roku, ale potem wrócił powyżej tego poziomu, co świadczy o sile popytu.

ELEKTROBUDOWA

ELBUDOWA-BIS

Na wykresie siły względnej Elektrobudowa/WIG20 nastąpiło dojście do linii wsparcia a oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wyprzedania, co stwarza szansę na wzrosty, czyli lepsze zachowanie kursu akcji spółki Elektrobudowa, niż indeksu WIG20.

ELEKTROBUDOWA/WIG20

ELBUDOWA-WIG20

Wprowadzenie spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” ma spore znaczenie, gdyż z dotychczasowych obliczeń wynika, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-6/

Sławomir Kłusek, 13 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0