30-06-2020

,,Wykres do przemyślenia” – Atlantis

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Atlantis.

Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne można dostrzec pozytywną dywergencję kursu ze wskaźnikiem MACD.

ATLANTIS 

ATLANTIS

Oznacza to, że o ile od 2012 roku kurs znajduje się w trendzie spadkowym, o tyle wskaźnik MACD znajduje się w trendzie wzrostowym.

Wynika z tego, że trend spadkowy wytraca swój impet i jesteśmy coraz bliżej zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Do takiego bowiem wniosku prowadzi pojawienie się pozytywnej dywergencji kursu z wybranym wskaźnikiem technicznym.

Ponadto na wykresie stworzonym w oparciu o dane dzienne można dostrzec, że przebita została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z 2014, 2017 oraz 2018 roku. Wprawdzie po tym przebiciu kurs wracał poniżej linii, ale potem znów miał w sobie na tyle siły, że dochodziło do powtórnego przebicia linii od dołu, co świadczy o sile strony popytowej. W rezultacie można powiedzieć, że szansa na zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy (wywołana przebiciem spadkowej linii trendu) jest coraz większa.

ATLANTIS 

ATLANTIS-BIS

Warto zauważyć, że akcje spółki Atlantis notowane są przy poziomie wskaźnika C/WK 0,29.

Z badań Thomasa Bulkowskiego opublikowanych przez niego w książce ,,Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne. Ewolucja gracza giełdowego” wynika, że najwyższym poziomem wzrostu kursu w danym roku charakteryzują się kursy akcji tych spółek, które w poprzednim roku odnotowały wartość wskaźnika Cena/Wartość Księgowa w przedziale 0-0,5 (wzrost kursu o 36 %) a następnie w przedziale 0,5-1,0 (wzrost kursu o 20 %).

Generalnie rzecz biorąc z Badań Bulkowskiego wynika, że w przypadku, gdy w jakimś roku poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa ukształtował się na wyższym poziomie (wyższy od 1,0) lub na poziomie ujemnym to zapowiadało to słabsze zachowanie kursu. Wprawdzie badania te wykonane były dla rynku amerykańskiego, ale wydaje się, że istota wniosków ma charakter bardziej uniwersalny.

Sławomir Kłusek, 30 czerwca 2020 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

14+