08-04-2021

WIG-Budownictwo po wybiciu z formacji podwójnego dna stoi przed szansą na dalsze wzrosty

Na długoterminowym wykresie indeksu WIG-Budownictwo doszło do wybicia z ogromnej formacji podwójnego dna.

Po wybiciu mieliśmy do czynienia z konsolidacją, którą można potraktować jako korektę techniczną. Zgodnie z teorią analizy technicznej po wybiciu z formacji podwójnego dna powinno dojść do zwyżki.

WIG-Budownictwo

BUDA

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja podwójnego dna w przypadku indeksu WIG-Budownictwo miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki tego indeksu do 7 509,47 pkt, czyli o 86,1 %.

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

13+