25-08-2015

WIG 20 – kluczowe znaczenie ma wzrostowa linia trendu poprowadzona przez dołki z marca 1995 roku oraz lutego 2009 roku. Po dojściu do niej spadki WIG-u 20 mają szansę się zatrzymać

Dramatyczny spadek indeksu WIG20 z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilku dni zachęca do zadania pytania: ,,gdzie mogą się zatrzymać spadki tego indeksu ?”

Próbując odpowiedzieć na to pytanie można odwołać się do jednego z podstawowych instrumentów analizy technicznej, jaką jest analiza linii trendu.

Spoglądając na indeks WIG20 z bardzo długoterminowej perspektywy czasowej można zauważyć, że bardzo ważne znaczenie mają dołki z 28 marca 1995 roku oraz z 17 lutego 2009 roku.

Linia trendu poprowadzona przez te dołki przebiega obecnie na poziomie około 1.964 punktów. W kolejnych dnia linia ta będzie kształtować się na coraz wyższym poziomie.

WIG20

WIG20

W każdym razie jeszcze we wrześniu przebiegać będzie ona na poziomie niższym od 2000 punktów. Linia na ta ma bardzo ważne znaczenie. Dlaczego ?

Otóż Barbara Rockefeller w swej książce ,,Analiza techniczna dla bystrzaków” wskazuje na to, że trzecie dojście do linii trendu wzrostowego sygnalizuje nadejście kolejnej fali wzrostów.

Jeżeli ta to jest bardzo możliwe, że WIG20 spadnie nieco poniżej 2000 punktów a potem rozpocznie się odwracanie trendu spadkowego na wzrostowy.

Z międzyrynkowego punktu widzenia do realizacji tego scenariusza potrzebne byłoby zatrzymanie spadków cen surowców, zwłaszcza miedzi.

O ile bowiem generalne rzecz biorąc spadki cen miedzi (a dokładniej rzecz biorąc cen kontraktów terminowych na miedź) powodują raczej spadki cen akcji na rynkach wschodzących, o tyle wzrosty cen miedzi (czy też raczej cen kontraktów terminowych na miedź) przyczyniają się do wzrostów cen akcji na rynkach wschodzących (do których zaliczana jest Polska)

Sławomir Kłusek, 25 sierpnia 2015 roku

0