21-08-2019

W spółkach tworzących indeks WIG-Budownictwa drzemie jakaś uśpiona siła…

1.Na wykresie siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20 stworzonym w oparciu o dane kwartalne mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Oto oscylator stochastyczny (ten wskaźnik na dole wykresu) doszedł do tak zwanej strefy wyprzedania, co, jeżeli tylko dokonało się w pobliżu wsparć,  jest sygnałem zwiastujących koniec trendu spadkowego

BUDOWA-WIG20-1

2.Na tym samym wykresie tym razem stworzonym w oparciu o dane miesięczne mamy do czynienia się z pojawieniem się kilku formacji harami (zaznaczonych w elipsach), co również dokonało się w pobliżu wsparcia. Także i ten układ poczytuję za pro-wzrostowy.

BUDOWA-WIG20-2

3.Ponadto doszło do przebicia spadkowego trendu, zmiany kierunku kształtowania się średniej ruchomej z 200 sesji oraz (co już jest sygnałem zmiany trendu) wybicia z formacji podwójnego dna.

BUDOWA-WIG20-3

Wniosek:

Odnoszę wrażenie, że kusy akcji spółek z indeksu WIG-Budownictwo mogą być jednymi z liderów polskiego rynku akcji w okresie najbliższego roku, a może nawet lat.

Sławomir Kłusek, 21 sierpnia 2019 roku

2+