28-10-2015

W kursach akcji polskich akcji małych spółek tkwi…duża siła !…indeks NC Index nabiera wigoru. Wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna

NewConnect to zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Pierwsza sesja odbyła się 30 sierpnia 2007.

Aktualnie na tym rynku notowanych jest 428 spółek. Jest on przeznaczony dla powstających bądź młodych spółek o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji działających przede wszystkim w sektorach tzw. nowych technologii: informatyki, mediów elektronicznych, biotechnologii, energia alternatywnej itp.

https://pl.wikipedia.org/wiki/NewConnect

Warto zauważyć, że na wykresie indeksu NCIndex doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna.

NCINDEX

NCINDEX

Co ciekawe do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna doszło także na wykresie siły względnej NCIndex/WIG20.

NCINDEX/WIG20

NCINDEX-WIG20

Stwarza to szasnę na wzrost zarówno samego indeksu NCIndex, jak również na wzrost siły względnej NCIndex/WIG20, czyli na lepsze zachowanie indeksu NCIndex, niż indeksu WIG20.

Opisany wygląd wykresów: indeksu NCIndex oraz siły względnej NCIndex/WIG20 stanowi ważny argument na rzecz tezy o lepszych perspektywach kursów akcji małych, niż dużych spółek.

Sławomir Kłusek, 28 października 2015 roku

0