25-01-2016

Uwaga ! – pojawia się szansa na wzrost cen kontraktów terminowych na ropę naftową. To stwarza szansę na zmianę trendu na wykresie indeksie WIG20 ze spadkowego na wzrostowy

Rozpoczynamy nowy tydzień. Nowy tydzień to nowe szanse i nowe możliwości !!!

Powiem zupełnie wprost. Uważam, że pojawiła się szansa na zdecydowaną poprawę sytuacji na polskim rynku akcji.

W dniu 23 stycznia miałem zaszczyt poprowadzić drugi wykład dla studentów studium podyplomowego ,,Mistrzowie rynków finansowych”, w tracie którego przedstawiłem argumenty przemawiające za pozytywnym rozwojem sytuacji na giełdzie warszawskiej.

http://mistrzowierynkow.pl/wykladowcy/slawomir-klusek/

Uważam, że z naszego punktu widzenie pozytywne jest między innymi to, że pojawia się szansa na wzrost cen kontraktów terminowych na ropę naftową.

Gdy cena owych kontraktów spada to WIG20 zazwyczaj spada, gdy cena tych kontraktów rośnie to WIG20 rośnie.

Dzieje się tak dlatego, że wzrosty cen surowców sprzyjają poprawie sytuacji na wschodzących rynkach akcji, w tym w Polsce.

Proszę popatrzeć. Na górze przedstawiłem wykres cen kontraktów terminowych na ropę naftową, na górze wykres indeksu WIG20.

Warto zauważyć, że kiedy rozpoczynały się zwyżki cen kontraktów terminowych na ropę naftową to rozpoczynał wzrosty indeks WIG20.

ROPA NAFTOWA I WIG20

ROPA-WIG20

Na stworzonym w oparciu o dane roczne wykresie cen kontraktów terminowych na ropę naftową można zauważyć, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

ROPA NAFTOWA

ROPA-WYKRES-1

Po drugie na stworzonym  w oparciu o dane tygodniowe wykresie cen owych kontraktów stworzyła się formacja przenikania hoss – która zwiastuje wzrosty !.

ROPA NAFTOWA 

ROPA-WYKRES-2

Pojawia się więc szansa na zarówno wzrosty cen ropy naftowej, jak również wzrosty indeksu WIG20.

Przyznam zupełnie otwarcie – już dawno nie byłem tak pozytywnie nastawiony do perspektyw indeksu WIG20.

Sławomir Kłusek, 25 stycznia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

7+