26-08-2015

Uwaga ! – dostrzegam pewne sygnały umacniania się siły relatywnej polskiego rynku akcji. Przekonuje mnie do tego długoterminowy wygląd siły względnej polskiego indeksu cenowego do niemieckiego DAX-a

Przeglądając różne wykresy sił względnych moją uwagę zwrócił wykres siły względnej ,,Indeks Cenowy”/DAX.

,,Indeks cenowy” obejmuje wszystkie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect.

http://stooq.pl/q/p/?s=c_

Indeks ten obliczany jest przez portal http://stooq.pl/

DAX to podstawowy indeks niemieckiego indeksu akcji.

Warto zauważyć, że na długoterminowym wykresie owej siły względnej podjęta została próba wybicia z dużej formacji podwójnego dna.

IC-DAX

Co ciekawe w przeszłości po dużej tak zwanej pozytywnej dywergencji doszło do silnych wzrostów owej siły względnej.

IC-DAX-WYKRES-BIS

Z kolei po dużej tak zwanej negatywnej dywergencji doszło do silnych spadków owej siły względnej.

IC-DAX-BIS-BIS

Na przestrzeni wielu miesięcy kształtowała się pozytywna dywergencja.

IC-DAX-BIS-BIS-BIS

Czyżby było to zapowiedzią nadejścia fali silnych wzrostów siły względnej Indeks Cenowy/DAX ?

To bardzo realne.

Sławomir Kłusek, 26 sierpnia 2015 roku

0