03-07-2018

Teraz ,,maluchy” ???

Obok WIG20, WIG, mWIG40 czy też sWIG80 obliczany jest także tak zwany indeks cenowy.

Jest on obliczany przez portal https://stooq.pl/

Jego specyfiką jest to, że w jego skład wchodzą wszystkie spółki z GPW oraz rynku New Connect oraz (to jest kluczowe), że udział wszystkich spółek jest w nim taki sam.

Z tego też powodu (jak pokazuje praktyka) silne wzrosty tego indeksu są związane zazwyczaj z bardzo dużymi zwyżkami cen akcji bardzo małych spółek.

I odwrotnie  silne spadki tego indeksu są związane zazwyczaj z bardzo dużymi zniżkami cen akcji bardzo małych spółek.

Warto zwrócić uwagę na wygląd siły względnej indeks cenowy/Polish Zloty Basket.

Polish Zloty Basket to tak zwany indeks walutowy. Wartość wskaźnika wyliczana jest z sumy iloczynu kursu EUR/PLN i współczynnika 0.55 oraz iloczynu kursu USD/PLN i współczynnika 0.45.

Na wykresie siły względnej indeks cenowy/Polish Zloty Basket doszliśmy do linii wsparcia.

INDEKS CENOWY/POLISH ZLOTY BASKET

IC-BASKET

Oznacza to, że można teraz spodziewać się stosunkowo mocnego zachowania indeksu cenowego oraz stosunkowo słabego zachowania indeksu walutowego Polish Zloty Basket.

Stosunkowo słabe zachowanie indeksu walutowego Polish Zloty Basket to po prostu umocnienie złotego.

Możliwe więc, że spodziewać się możemy wzrostu popytu na akcje spółek bardzo małych, tak zwanych ,,maluchów”.

Sławomir Kłusek, 3 lipca 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

29+