23-01-2023

Czyżby amerykański indeks małych spółek Russell 2000 szykował się do kilkuletnich wzrostów ? Dołek cyklu 82-miesięcznego cos takiego właśnie sugeruje. Jak może to wpłynąć na zachowanie polskich indeksów giełdowych ?

Jednym z kluczowych indeksów giełdowych opisujących sytuację na amerykańskim rynku akcji jest indeks Russell 2000. Jest to indeks małych spółek. Warto zauważyć, że na wykresie tego indeksu pojawiło się kilka pozytywnych, czyli pro-wzrostowych sygnałów technicznych.

Po pierwsze: na wykresie indeksu liniowym Russell 2000 stworzonym w oparciu o dane miesięczne znajdujemy się w momencie kształtowania się dołka cyklu 82-miesięcznego.

RUSSELL 2000 

RUSSEL2000-WYKRES-1

Po drugie: na wykresie  liniowym indeksu Russell 2000 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe doszliśmy do wsparcia, które niegdyś pełniło funkcję oporu

RUSSELL 2000 

RUSSEL2000-WYKRES-2

Po trzecie: na wykresie  świecowym indeksu Russell 2000 stworzonym w oparciu o dane tygodniowym stosunkowo krótkim czasie pojawiło się aż 8 formacji harami. Nagromadzenie tak ogromnej liczby formacji harami to sygnał zwiastujący nadejście silnego ruchu. Zakładam, że będzie to ruch w górę.

RUSSELL 2000 

RUSSEL2000-WYKRES-3

Po czwarte: oscylator stochastyczny stworzony na podstawie danych z liniowych indeksu Russell 2000 stworzonym w oparciu o dane miesięczne doszedł do strefy wyprzedania a układ

RUSSELL 2000 

RUSSEL2000-WYKRES-4

Wszystko to stwarza razem szansę na to, aby indeks Russell 200 w najbliższych nie tylko nawet miesiącach, lecz także i kwartałach a być może i latach doświadczył zwyżek.

Na podstawie danych z okresu 1998-2013 postanowiłem sprawdzić związek pomiędzy zachowaniem indeksu Russell2000 a kilku polskich indeksów giełdowych.

Związek ten można pokazać za pomocą na przykład współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Pokazuje on siłę i kierunek związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Współczynnik ten może przyjmować wartości od minus 1,0 do plus 1,0.

Jeżeli przyjmuje on wartości wyraźnie dodatnie (na przykład plus 0,93, plus 0,84, plus 0,65 itd.) to można powiedzieć, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej X tym wyższy poziom zmiennej drugiej.

Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości wyraźnie ujemne (na przykład minus 0,91, minus 0,74, minus 0,51 itd.) to można powiedzieć, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma charakter ujemny. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej tym niższy poziom zmiennej drugiej.

Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości bliskie zeru (na przykład minus 0,05, plus 0,12, plus 0,07) to można powiedzieć, że powiązania pomiędzy oboma zmiennymi praktycznie nie ma, bądź, że jest ono minimalne.

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 w tym samym roku dla lat 1998-2022.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,64.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku) tym wyższy poziom zmiennej drugiej (stopa zwrotu z indeksu giełdowego WIG 20 w tym  samym roku)

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku a stopą zwrotu z indeksu WIG w tym samym roku dla lat 1998-2022.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,73.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku) tym wyższy poziom zmiennej drugiej (stopa zwrotu z indeksu giełdowego WIG w  tym  samym roku )

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku a stopą zwrotu z indeksu mWIG 40 w tym samym roku dla lat 1998-2022.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,77.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku) tym wyższy poziom zmiennej drugiej (stopa zwrotu z indeksu giełdowego mWIG 40 w tym  samym roku)

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku a stopą zwrotu z indeksu sWIG 80 w tym samym roku dla lat 1998-2022.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,69.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku) tym wyższy poziom zmiennej drugiej (stopa zwrotu z indeksu giełdowego sWIG 80 w tym  samym roku)

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku a stopą zwrotu z indeksu cenowego w tym samym roku dla lat 1998-2022.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,69.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu Russell 2000 w danym roku) tym wyższy poziom zmiennej drugiej (stopa zwrotu z indeksu cenowego  w tym  samym roku)

Pod poniższym linkiem można znaleźć notowania indeksu Russell 2000

https://finance.yahoo.com/quote/%5ERUT?p=%5ERUT

Tutaj można przeczytać o indeksie Russell 2000

https://pl.wikipedia.org/wiki/Russell_2000

Sławomir Kłusek, 23 stycznia 2023 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+