10-09-2014

Czy relatywne umocnienie segmentu ,,małych spółek” będzie bardziej trwałe ?

W każdym z miesięcy okresu od lutego do sierpnia tego roku zachowanie indeksu małych spółek (WIG 250) było gorsze od zachowania indeksu spółek dużych (WIG 20). Jeszcze nigdy w historii GPW nie zdarzyło się, aby w siedmiu miesiącach pod rząd taka relatywna słabość ,,maluchów” miała miejsce. Ostatnie kilka dni każe postawić pytanie: czy słabość segmentu małych spółek aby się nie kończy ? Aby na to pytanie odpowiedzieć proponuję spojrzeć na wykres siły względnej WIG250/WIG20 (wykres 1)

WIG250-WIG20-PLIK2

Sytuacja nie jest jeszcze jednoznaczna. Z jednej strony nastąpił spadek wspomnianej siły względnej poniżej wzrostowej linii trendu. Z drugiej strony skala naruszenia owej linii jest bardzo nieznaczna a relatywnie mocne zachowanie indeksu WIG 250 w ostatnich dniach stwarza nadzieję na powrót tej siły względnej powyżej wspomnianej linii trendu (wykres 2)

WIG250-WIG20-PLIK3

Myślę, że o pojawieniu się bardziej trwałej szansy na relatywne średnioterminowe (kilkumiesięczne) umocnieniu segmentu małych spółek będzie można mówić wtedy, gdy na wykresie siły względnej WIG250/WIG 20 pojawi się jakiś wiarygodny sygnał odwracania średnioterminowego trendu spadkowego. Jedną z metod analizy technicznej jest metoda świec japońskich. Z tego punktu widzenia byłoby rzeczą pożądaną, aby na wykresie siły względnej WIG250/WIG20 tworzonym w oparciu o dane tygodniowe lub miesięczne pojawiła się na przykład jakaś formacja świecowa odwracająca trend spadkowy na wzrostowy.

wig250-wig20-plik4

O tym, czy na przykład taka formacja pojawi się spróbuję napisać w najbliższym numerze ,,Raportu Tygodniowego” w sekcji poświęconej rynkowi akcji. Do tego momentu warto przypomnieć sobie listę różnego typu układów świec japońskich będących zwiastunem odwracania trendu spadkowego na wzrostowy.

Katalog takich układów świec można zobaczyć na przykład na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

http://bossa.pl/edukacja/AT/swiecowe/odwrrocenia/

Sławomir Kłusek, 10 września 2014 roku

0