19-10-2016

Refleksje o przyszłości kursu akcji spółki Izolacja Jarocin

RUBRYKA ,,WYKRES DO PRZEMYŚLENIA”

Spółka Izolacja Jarocin została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 4 maja 2016 roku. W rubryce tej umieszczam na zasadzie przykładu spółki, których kurs akcji wybił się z formacji podwójnego dna. Od tego momentu kurs akcji spółki zyskał na wartości a jego zachowanie było lepsze od zachowania indeksu WIG20.

FORMACJA PODWÓJNEGO DNA WYPEŁNIŁA SIĘ

Powstaje pytanie: co będzie się działo dalej ?. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Warto bowiem zauważyć, że formacja podwójnego dna, z której wybił się kurs akcji tej spółki już się wypełniła. Można więc powiedzieć, że potencjał wzrostowy wynikający z realizacji formacji podwójnego dna się już wypełnił.

IZOLACJA 

izolacja-wykres-3-1

Warto jednak w tym momencie uświadomić sobie, że formacja podwójnego dna ma niejako do spełnienia 2 ,,zadania”. ,Zadaniem” podstawowym w przypadku tej formacji jest po prostu wypełnienie się. W przypadku kursu akcji spółki Izolacja Jarocin owo wypełnienie polegało na wzroście kursu do 1 złotego i 72 groszy. Po wypełnieniu formacji kurs doświadczał korekty spadkowej.

Co będzie dalej ?. Na początku ogólnie wypada przypomnieć, że drugim ,,zadaniem” formacji podwójnego dna jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Oznacza to, że po wypełnieniu samej formacji podwójnego dna kurs powinien dalej rosnąć. Powstaje pytanie: czy faktycznie ten pozytywny, optymistyczny scenariusz jest realny ?.

SIŁA WZGLĘDNA IZOLACJA/WIG20

Aby odpowiedzieć na to pytanie można posłużyć się pewnymi, że tak powiem ,,pomocami naukowymi”. Weźmy choćby wykres siły względnej Izolacja/WIG20. Popatrzmy na ten wykres i zastanówmy się nad tym, czy w najbliższej przyszłości kurs Izolacji może zachowywać się stosunkowo mocno, to znaczy na przykład lepiej od indeksu WIG20.

Mówiąc nieco inaczej będziemy starali się tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy mogą pojawić się jakieś takie fundamentalne przesłanki, które doprowadzą do jakiegoś szczególnie mocnego, relatywnie mocnego zachowanie kursu Izolacji.

Otóż osobiście skłaniam się ku wersji optymistycznej. Proszę zauważyć, że na wykresie siły względnej Izolacja/WIG20 doszło do wybicia z tak zwanego nietypowego podwójnego dna.

IZOLACJA/WIG20 

izolacja-wig20-wykres-3-1

Z góry zastrzegam, że pojęcie nietypowego podwójnego dna może budzić pewien wewnętrzny opór, sprzeciw, zdziwienie. To naturalne. Przecież z książkach do analizy technicznej uczy się nas, że w przypadku formacji podwójnego dna oba dołki powinny znajdować się na tym samym lub prawie tym, samym poziomie. Tymczasem w przypadku wykresu siły względnej Izolacja/WIG20 oba dołki kształtują się na zupełnie innym poziomie.

W tym przypadku mamy zresztą do czynienia z formacją, którą Thomas Bulkowski, jeden z najwybitniejszych znawców analizy technicznej określił mianem ,,brzydkiego podwójnego dna”. Teraz posłuchajmy w jaki sposób Thomas Bulkowski definiuje owo ,,brzydkie podwójne dno”.

Otóż w książce ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114 przez owo ,,brzydkie podwójne dno” rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna, w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 %. Sformułowanie ,,co najmniej 5 %”.

Skoro tak to w tym przypadku drugi, czyli prawy dołek może znajdować się na poziomie nawet sporu wyższym do dołka pierwszego, czyli lewego, wyższym nie tylko o 5, nie tylko o na przykład 20 ale może nawet o 56 %. W końcu: dlaczego nie?.

W każdym razie Jeżeli założymy, że faktycznie na wykresie siły względnej Izolacja/WIG20 doszło do wybicia z (oczywiście z natury rzeczy pro-wzrostowej) formacji ,,brzydkiego podwójnego dna” to można oczekiwać tego, że powiedzmy w najbliższej być może kilkumiesięcznej przyszłości kurs akcji spółki Izolacja Jarocin zachowywać się będzie wyraźnie lepiej o indeksu WIG20 będącego pewnym (co prawda kontrowersyjnym) punktem odniesienia.

Można więc powiedzieć, że prawdopodobnie pojawi się to ,,coś”, co z fundamentalnego punktu widzenia będzie jakimś szczególnym atutem spółki, jakąś jej specyficzną mocną fundamentalną cechą, której być może sobie nawet jeszcze nie uświadamiamy. Takich oto dywagacji można dokonać zastawiając się nad tym w jaki sposób analiza techniczna pomaga dostrzec pewne atuty przyszłego zachowania kursu akcji, których analiza fundamentalna jeszcze do końca określić nie może.

Sławomir Kłusek, 19 października 2016 roku.

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0