13-02-2018

Rafako liderem segmentu małych spółek w 2018 roku ? to bardzo prawdopodobne ?

Na wykresie siły względnej sWIG80/WIG20 doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Oto w momencie panowania (o czym mówi typowy dla hossy układ średnich ruchomych) pojawiła się korekta techniczna. Prawdopodobnie dobiega ona końca.

SWIG0/WIG20 

SWIG80-WIG20

Mamy bowiem do czynienia z wyprzedaniem oscylatora stochastycznego, co w fazie trendu wzrostowego jest sygnałem kupna zapowiadającym stosunkowo mocne zachowanie indeksu małych spółek

A teraz popatrzmy na wykres siły względnej Rafako/sWIG80. Okazuje się, że nastąpiło dojście do wsparcia na tym wykresie. Ponadto (co bardzo ważne) oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

RAFAKO/SWIG80 

RAFAKO-SWIG80

To bardzo pozytywne ! Oznacza to szansę na to, że w perspektywie średnioterminowej (której definiuję jako okres do 12 miesięcy) prawdopodobnie

1) indeks małych spółek sWIG80 będzie lepszy od indeksu WIG20

2) kurs Rafako może się zachowywać lepiej od indeksu sWIG80

Jak będzie ? czas pokaże. W każdym razie tej analizy dokonałem na podstawie preferowanych przeze mnie metod analizy technicznej.

Sławomir Kłusek, 13 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0