18-08-2016

Pewien specyficzny argument może sprzyjać szczególnie indeksowi ,,średniaków”. Chodzi o wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa obliczanego dla indeksu mWIG40

PERSPEKTYWY INDEKSÓW 

Inwestorzy giełdowi lokujące swe kapitały na polskim rynku akcji zastanawiają się nad tym, który segment spółek może zachowywać się najlepiej w przyszłym powiedzmy kilku lub kilkunastu miesiącach. Między innymi w tego typu rozważaniach może pojawić się pytanie: czy w perspektywie powiedzmy rocznej lepiej zachowa się indeks dużych spółek czy też indeks spółek średnich a może indeks spółek małych.

CENA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

Nie przesądzając oczywiście odpowiedzi na to pytanie pragnę podzielić się z moimi Czytelnikami pewną obserwacją dotycząca wskaźnika Cena/Wartość Księgowa obliczanego przez portal http://stooq.pl/ dla indeksu dużych spółek WIG20, dla indeksu spółek średnich mWIG40 oraz dla indeksu spółek małych sWIG80.

Najpierw zwróćmy uwagą na wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu WIG20. Na wykresie tym można dostrzec, że podjęta została próba wybicia z formacji podwójnego dna. Na razie do wybicia z tej formacji jeszcze nie doszło.

CENA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA DLA INDEKSU WIG20

WIG20-C-WK

Teraz popatrzmy na wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu mWIG40. W tym przypadku na wykresie wspomnianego wskaźnika do wybicia z formacji podwójnego dna już doszło.

CENA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA DLA INDEKSU MWIG40

MWIG40-C-WK

Na koniec przyjrzyjmy się wykresowi wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu mWIG40. W tym przypadku na wykresie wspomnianego wskaźnika do wybicia z formacji podwójnego dna jeszcze nie doszło.

CENA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA DLA INDEKSU SWIG80

SWIG80-C-WK

Jak można interpretować powyższe wykresy ?. Na pewno bardzo różnie. Osobiście skłonny byłbym przyjąć, że najbardziej, że tak powiem, pro-wzrostowy charakter ma wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu średnich spółek mWIG40. Dlaczego tak uważam ?.

JAK MOŻNA INTERPRETOWAĆ TE WYKRESY ?

Otóż przyznam, że analizując różne wykresy coraz bardziej dochodzę do wniosku, że jeżeli mamy do czynienia z trzema podobnie ale różnie wyglądającymi wykresami to najbardziej wzrostów można się spodziewać w przypadku wykresu na którym już doszło do pokonania istotnego oporu. W tym przypadku oporem jest szczyt pomiędzy dołkami D1 oraz D2.

Skoro tak to zauważyć można także, że jeżeli na wykresie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu średnich spółek mWIG40 miało by dojść do wypełnianie się formacji podwójnego dna to wskaźnik Cena/Wartość Księgowa dla indeksu mWIG40 ,,miałby prawo” wzrosnąć do poziomu 3,27. Obecnie poziom ten wynosi 1,59.

CENA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA DLA INDEKSU MWIG40

MEDIA-C-WK-WYKRES-2 MWIG40-C-WK-BIS

Poziom ten mógłby zostać osiągnięty albo przez spadek wartości księgowej spółek wchodzących w skład tego indeksu (co raczej wykluczam, gdyż musiała by się z tym wiązać fala strat netto tych spółek na co się nie zanosi) albo po prostu przez…wzrost indeksu średnich spółek mWIG40.

Sławomir Kłusek, 18 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0