18-03-2016

Ożywienie popytu na akcje Agory. Duża formacja podwójnego dna jeszcze nie wypełniona !

3 września 2015 roku do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” została wprowadzona Agora.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

AGORA

AGORA

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 18 złotych i 22 groszy. 

Oznacza to szansę na wzrost kursu (w stosunku do wczorajszego zamknięcia) o 50,0 %.

Warto zauważyć, że na długoterminowym wykresie kursu akcji analizowanej spółki doszło do przebicia spadkowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty z grudnia 2007 roku oraz kwietnia 2011 roku.

AGORA

AGORA-BIS

Sławomir Kłusek, 18 marca 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0