24-08-2016

Orzeł Biały w centrum uwagi

BOHATER SESJI

Bohaterem sesji na giełdzie warszawskiej w dniu 24 sierpnia 2016 roku był Orzeł Biały. Kurs akcji tej spółki zyskał na wartości aż 33,3 %. Zwyżka kursu była prawdopodobnie wynikiem reakcji na zaprezentowanie bardzo dobrych wyników finansowych przez spółkę, które uzyskała ona w I półroczu 2016 roku. Okazało się, że o ile w I półroczu 2015 roku spółka poniosła stratę netto w wysokości 2,2 mln zł., o tyle w I półroczu 2016 roku spółka wypracowała zysk netto na poziomie 6,1 mln zł.

FUNDAMENTY

Orzeł Biały specjalizuje się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Odbiorcami produktów są głównie producenci akumulatorów. Akcje spółki z punktu widzenia podstawowych wskaźników rynku kapitałowego wycenione są stosunkowo atrakcyjnie. Wskaźnik Cena/Zysk netto kształtuje się na poziomie 8,8 a wskaźnik Cena/Wartość Księgowa na poziomie 0,56.

NIE TYLKO 52-TYGODNI0WE MAKSIMUM

Inwestorzy giełdowi doprowadzili do przebicia przez kurs analizowanej spółki 52-tygodniowego maksimum. Samo w sobie stanowi to pozytywny sygnał. Na wykres kursu akcji analizowanej spółki warto jednak popatrzeć w jeszcze nieco dłuższej perspektywie czasowej.

FORMACJA PODWÓJNEGO DNA WCIĄŻ NIE WYPEŁNIONA

Przede wszystkim należy zauważyć, że na wykresie kursu akcji Orła Białego doszło w 2015 roku do wybicia z formacji podwójnego dna. Po wybiciu z tej formacji kurs doświadczał korekty spadkowej. Korekta ta doprowadziła kurs aż do wnętrza formacji w pobliże jej dołków. Gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić kursu akcji spółki powinien zwyżkować do 11 złotych i 80 groszy, czyli o 35,8 %.

ORZEŁ BIAŁY

ORZEL-BIALY

JAK TO OBLICZYĆ ?

Przy okazji chciałbym przypomnieć, w jaki sposób osobiście obliczam minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna. Stosowany przeze mnie sposób postępowania jest następujący: 1) ustalam poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2) ustalam poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3) dzielę poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4) w wyniku tego dzielenia powstaje  mnożnik podwójnego dna, 5) mnożnik podwójnego dna mnożę przez poziom szczytu (S), 6) w wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7) liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

RÓŻNE RODZAJE KOREKTY PO WYBICIU Z FORMACJI PODWÓJNGO DNA

W tym kontekście można także wspomnieć, że po wybiciu z formacji podwójnego dna kurs często ulega spadkowej korekcie przy czym czasem kończy się  ona powyżej szczytu znajdującego się pomiędzy dołkami w czasami właśnie we wnętrzu formacji.

Przyznam zresztą, że osobiście bardzo lubię taki oto układ techniczny, zgodnie z którym korekta spadkowa kończy się właśnie we wnętrzu formacji. Przede wszystkim zakładam, że formacja podwójnego dna pomimo spadku do jej wnętrza wciąż, że tak powiem ,,obowiązuje”.

Skoro tak to można założyć, że perspektywa jej wypełniania, czyli wzrostu kursu do złotych i groszy jest wciąż aktualna. Oczywiście tego, czy formacja ta wypełni się nie wiemy. Można jednak roboczo założyć, że faktycznie do wypełnienia się tej formacji dojdzie.

SPADKOWA LINIA TRENDU ZDECYDOWANIE PRZEBITA

Dokonując oceny sytuacji technicznej walorów spółki Orzeł Biały warto zwrócić uwagę także na jeszcze jeden aspekt. Otóż dzięki bardzo dużemu popytowi na akcje spółki doszło do przebicia spadkowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty z 2012 oraz 2013 roku. To bardzo optymistyczne świadczące o realności wypełnienia formacji podwójnego dna.

ORZEŁ BIAŁY

ORZEL-BIALY-BIS

REFLEKSJA OSOBISTA

Na koniec podzielę się pewną osobistą refleksją. Przyznam otóż, że dokonując analizy spółki przypomniały mi się słowa piosenki śpiewanej niegdyś przez Jacka Lecha: ,,Jak długo w sercach naszych Choć kropla polskiej krwi, Jak długo w sercach naszych Ojczysta miłość tkwi, Stać będzie kraj nasz cały, Stać będzie Piastów gród, Zwycięży Orzeł Biały, Zwycięży polski lud”. Zaiste, ,,Orzeł Bały” to bardzo zaszczytna i zobowiązująca nazwa spółki.

Sławomir Kłusek, 24 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl.

0