08-05-2015

Na stworzonym w oparciu o dane tygodniowe wykresie siły względnej Ceramika Nowa Gala/WIG20 pojawiła się formacja objęcia hossy… kilka dni na to czekałem !

Spółka Ceramika Nowa Gala została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 9 kwietnia tego roku. Od tego momentu kurs nieco wzrósł, ale zachowanie indeksu WIG 20 było lepsze.

Być może jednak ta relatywna słabość kursu akcji tej spółki w stosunku do indeksu WIG20 kończy się. Co upoważnia mnie do takich przypuszczeń ? Wygląd wykresu siły względnej Ceramika Nowa Gala/WIG20.

W poprzednim tygodniu na tym (sporządzonym w oparciu o dane tygodniowe) wykresie utworzyła się czarna świeca.

Można było wtedy zauważyć, że na wykresie owej siły względnej tak zwany oscylator stochastyczny wszedł do strefy wyprzedania.

Kiedy oscylator ten wchodzi do strefy wyprzedania pojawia się szansa na odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy. Szansa, ale oczywiście nie pewność.

Ta szansa na odwrócenie trendu spadkowego ma szansa stać się realną wówczas, gdy pojawi się jakiś sygnał kupna.

Jeżeli w trendzie spadkowym pojawia się czarna świeca w strefie wyprzedania wspomnianego oscylatora to pojawia się pytania: jaki wygląd będzie mieć kolejna  świeca ?

Otóż przyznam, że przez ostatnie kilka dni zastanawiałem się czy po tej czarnej świecy z poprzedniego tygodni pojawi się jakaś biała świeca, która w połączeniu z tą czarną świecą utworzy formację przenika lub objęcia hossy.

Mam dobrą wiadomość. Utworzyła się biała świeca, która w połączeniu z poprzednią, czyli czarną utworzyła formację objęcia hossy.

Ceramika Nowa Gala/WIG20

NOWA-GALA-WIG20

Co dalej ? Czas pokaże. Generalnie jednak pojawienie się formacji objęcia hossy to sygnał bardzo pozytywny, to sygnał pro-wzrostowy.

Znawcy analizy technicznej opartej na świecach japońskich twierdzą, że formacja objęcia hossy utworzona po spadkach zapowiada wzrosty.

W tym przypadku chodzi o wzrosty wykresu siły względnej Ceramika Nowa Gala/WIG20. Gdyby faktycznie do nich doszło wówczas kurs akcji Ceramika Nowa Gala powinien zachować się lepiej od WIG20.

Teraz po analizie siły względnej przejdźmy do analizy samego kursu.

CERAMIKA NOWA GALA

NOWA-GALA

Otóż wciąż niewypełniona jest formacja podwójnego dna. W przypadku jej wypełnianie powinno dojść do wzrostu kursu akcji z 1 złotego i 27 groszy do 1 złotego i 46 groszy.

Zestawienie różnych formacji świecowych zapowiadających zmianę trendu można znaleźć na stronie internetowe Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

http://bossa.pl/edukacja/AT/swiecowe/odwrrocenia/

Sławomir Kłusek, 8 maja 2015 roku

0