06-05-2015

Mostostal Warszawa – ,,pęk średnich” typu ,,100-200-500” i wybicie z długoterminowego podwójnego dna to niesamowite połączenie – możliwa zwyżka kursu o ..74,6 %

Ostatnio wiele pisze o zjawisku ,,pęku średnich”. Nieprzypadkowo.

Coraz bardziej przekonuje się do tego, że ów ,,pęk średnich”, ma cechy jakiejś takiej energii, która ma szansę (zwłaszcza w sprzyjających warunkach, czyli po wybiciu z formacji podwójnego dna) ,,wybuchnąć”.

To oczywiście tylko przenośnia, proszę się nie obawiać :)

Na początku przypomnę co rozumem przez ,,pęk średnich”.

Jego istotą jest silne zbliżenie się do siebie średnich ruchomych oraz samego kursu, który przecież jest też swoistą średnią (średnią z 1 sesji).

Szczególne znaczenie przywiązuje do ,,pęku średnich” ze 100, 200 oraz 500 sesji.

Kiedy średnie ruchome: z 500 sesji (czerwona przerywana), z 200 sesji (niebieska) oraz ze 100 sesji (żółta) znajdują się bardzo blisko siebie (a dodatkowo jeszcze kurs akcji, czy też indeks znajduje się blisko owych średnich ruchomych) wówczas można oczekiwać rozpoczęcia się bardzo silnego ruchu.

W tym kontekście warto przypomnieć wykres akcji spółki Mostostal Warszawa.

MOSTOSTAL-WARSZAWA

Po ukształtowaniu się ,,pęku średnich” ze 100, 200 oraz 500 sesji (co zaznaczono w elipsie) doszło do wybicia  z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 18 złotych i 59 groszy, czyli (w stosunku do ceny zamknięcia z wtorku 5 maja) o 74,6 %.

Na końcu warto przypomnieć, że Mostostal Warszawa najpierw znalazł się w rubryce ,,Poczekalnia” a potem w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”

http://analizy-rynkowe.pl/awans-rubryki-poczekalnia-rubryki-wykres-przemyslenia-mostostal-warszawa/

Sławomir Kłusek, 6 maja 2015 roku

0