07-08-2015

Lubawa – dostrzegam szasnę na wybicie z formacji typowego podwójnego dna.

Przeglądając wykresy kursów akcji tych spółek, które dotychczas znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” moją uwagę zwrócił wykres kursu akcji spółki Lubawa.

Na wykresie tym dostrzegam możliwość wybicia z typowej formacji podwójnego dna.

Doszłoby do niego wówczas,. Gdyby kurs akcji tej spółki osiągnął na zamknięciu notowań w danym dniu poziom 1 złotego i 16 groszy.

LUBAWA 

LUBAWA

W przypadku wybicia z tej formacji pojawiłaby się szansa na wzrost kursu do 1 złotego i 25 groszy.

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ?

Odpowiedź w pliku.

Wersja w PDF

POROWNANIE-8-MIESIECY

Wersja w Word

POROWNANIE-8-MIESIECY

Sławomir Kłusek, 7 sierpnia 2015 roku

0