03-11-2017

Kurs akcji spółki Dom Development stoi przed ogromną szansą na dalsze wzrosty !

Kurs akcji spółki Dom Development stoi przed ogromną szansą. Jest to szansa na wzrost kursu z 84 złotych i 50 groszy do 158 złotych i 34 groszy. Dlaczego tak sądzę? Otóż do takiego wniosku składa mnie wygląd kursu akcji tej spółki oraz wygląd siły względnej Dom Development/WIG20.

Na początku popatrzmy na wykres kursu akcji spółki. Najpierw przypomnijmy różnicę pomiędzy formacją typowego formacją nietypowego podwójnego dna.

Nie będę ukrywał jestem ,,fanem” formacji podwójnego dna. Staram się wyszukiwać na wykresach cen akcji, cen surowców, par walutowych wyszukiwać formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”.

Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie

Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób (moim zdaniem) można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący: 1.ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.w wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.w wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Postępując w wyżej opisany sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna w przypadku kursu akcji Dom Development. Otóż jest to właśnie poziom 158 złotych i 34 groszy. Gdyby poziom ten miał być osiągnięty kurs akcji powinien wzrosnąć o 87,4 %.

DOM DEVELOPMENT

DOM

Teraz przejdźmy do analizy siły względnej Dom Development/WIG20. Otóż w tym przypadku mamy także do czynienia z wybiciem z formacji podwójnego dna.

Po wybiciu z takiej formacji można oczekiwać zwyżki. Zwyżka na wykresie siły względnej Dom Development/WIG20 oznaczałaby, że kurs akcji analizowanej spółki deweloperskiej powinien zachowywać się lepiej, niż indeks WIG20.

DOM DEVELOPMENT/WIG20

DOM-WIG20

Warto zauważyć, że zarówno w przypadku kursu akcji spółki Dom Development jak również siły względnej Dom Development/WIG20 układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Panuje więc trend wzrostowy.

Sławomir Kłusek, 3 listopada 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0