19-08-2019

Indeks średnich spółek mWIG40 przed szansą na wzrosty

Indeks średnich spółek mWIG40 znalazł się w ciekawej sytuacji

Analizując wykresy rożnych indeksów (oraz cen akcji, par walutowych i np. surowców) używam bardzo różnych metod analizy, różnych wykrywaczy.

Dużą wagę przywiązuje do 2 ,,wykrywacze okazji”.

Pierwszym z nich jest taki oto układ techniczny, w którym oznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się powyżej oznaczonej kolorem niebieskim średniej ruchomej z 200 sesji (co świadczy wedle stosowanej tutaj definicji o występowaniu trendu wzrostowego) a poziom indeksu znajduje się poniżej poziomu z przed 150 tygodni.

Drugim z nich jest taki układ, w którym w pobliżu wsparcia pojawia się formacja harami. Jej istotą jest to, że korpus drugiej świecy zawiera się w całości w korpusie świecy pierwszej.

W kontekście warto spojrzeć na wykres indeksu średnich spółek mWIG40.

Po pierwsze mamy na tym wykresie do czynienia z sytuacją, w której oznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się powyżej oznaczonej kolorem niebieskim średniej ruchomej z 200 sesji (co świadczy wedle stosowanej tutaj definicji o występowaniu trendu wzrostowego) a poziom indeksu znajduje się poniżej poziomu z przed 150 tygodni

MWIG40-1

Po drugie w pobliżu wsparcia pojawia się formacja harami. Jej istotą jest to, że korpus drugiej świecy zawiera się w całości w korpusie świecy pierwszej.

MWIG40-2

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonej analizy dochodzę do wniosków, że wkrótce czekać nas powinny zwyżki indeksu mWIG40, czyli indeksu średnich spółek.

Sławomir Kłusek, 19 sierpnia 2019 roku

0