22-02-2018

Indeks branży spożywczej nabrał sił do lotu. Dostrzegłem formację harami na sile względnej WIG-Spożywczy/WIG20 w kluczowym momencie

Generalnie rzecz biorąc zakłada się, że na rynku akcji mamy do czynienia z 2 grupami spółek. Pierwsza to grupa spółek cyklicznych a druga to grupa spółek defensywnych.

W przypadku tych pierwszych popyt na produkowane towary i świadczone usługi jest stosunkowo silnie wahliwy. Zależy od przebiegu cyklu koniunkturalnego.

W przypadku tych drugich popyt jest w miarę stabilny w ramach cyklu koniunkturalnego. Do tej grupy należą np. spółki spożywcze.

Dlaczego o tym piszę ? Otóż przewiduje się, że w tym roku polska gospodarka nieco wyhamuje. Mogą pojawiać się obawy, że akcje spółek z branż cyklicznych (np. z sektora bankowego mogą na tym nieco stracić).

Analitycy ankietowani przez ,,The Economist” przewidują w tym roku spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce z 4,6 % do 3,8 %

https://www.economist.com/sites/default/files/imagecache/640-width/images/2018/02/articles/body/20180217_int103.png

Z kolei stosunkowo dużą odporność na ewentualnie wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego mogą wykazać spółki spożywcze.

Popatrzmy na wykres siły względnej WIG-Spożywczy/WIG20.

WIG-SPOŻYWCZY/WIG20

SPOZYWCZY-WIG20

W czasie trwającego trendu wzrostowego oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania a w takich warunkach ukształtowała się formacja haram, co jest sygnałem pro-wzrostowym.

WIG-SPOŻYWCZY/WIG20 

SPOZYWCZY-WIG20-BIS

Ponadto na wykresie tej siły względnej doszło do wybicie z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrosty.

9

Sławomir Kłusek, 22 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

5+