04-05-2015

Ile wynosiła średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu spółki do rubryki ,,Poczekalnia” w okresie: 1 miesiąca, 2 miesięcy, 3 miesięcy, 4 miesięcy, 5 miesięcy oraz 6 miesięcy ?

Odpowiedź w opracowaniu ,,Rubryka ,,Poczekalnia”. Podsumowanie według stanu na 4 maja 2015 roku”

Wersja w pliku PDF

POCZEKALNIA-PODSUMOWANIE-04-05-2015

Wersja w plik Word

POCZEKALNIA-PODSUMOWANIE-04-05-2015

0