29-07-2015

Formacja podwójnego dna na wykresie indeksu WIG-Informatyka wciąż nie wypełniona. Warto w związku z tym dokonać samodzielnych przemyśleń. Jaka jest moja opinia ?

Wiele dziś w trakcie sesji było dyskusji o akcjach banków. To zrozumiałe. Ja natomiast w grupie najbardziej płynnych spółek chciałbym zwrócić uwagę na akcje spółki z innego sektora.

Jednym z ,,bohaterów” dzisiejszej sesji w grupie akcji spółek z indeksu WIG 20 były akcje informatycznej spółki Asseco Poland, które zyskały 4,2 %. Warto zauważyć, że Asseco Poland posiada największy dział w obliczanym przez Giełdę Papierów Wartościowych indeksie WIG-Informatyka.

Dzisiejsze zachowanie kursu akcji spółki Asseco Poland może stanowić okazję do powtórnego przyjrzenia się wykresowi indeksu WIG-Informatyka.

W stosunku do poprzednio opublikowanej analizy charakter wniosków nie zmienił. Nadal można dostrzec niewypełnioną formacje podwójnego dna w przypadku indeksu WIG-Informatyka.

WIG-INFORAMTYKA

WIG-INFORMATYKA

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu wartości indeksu WIG-Informatyka o 21,7%.

Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno w przypadku kursu akcji Asseco Poland, jak również indeksu WIG-Informatyka układ średnich ruchomych jest typowy dla trendu wzrostowego, czyli dla hossy. Kolorem żółtym zaznaczyłem średnią ruchomą ze 100 sesji, kolorem niebieskim średnią ruchomą z 200 sesji, a kolorem czerwonym-przerywanym zaznaczyłem średnią ruchomą z 500 sesji.

ASSECO POLAND

ASSECO-POLAND

Także z tego punktu widzenia bardziej prawdopodobne są wzrosty, niż spadki. Naturalnie pewności nie ma a poza tym wyrażam w publikowanych tutaj analizach wyłącznie własną opinię.

W tytule tego wpisu zaznaczyłem, że ,,formacja podwójnego dna na wykresie indeksu WIG-Informatyka wciąż nie wypełniona. Warto w związku z tym dokonać samodzielnych przemyśleń”

Uczyniłem tak dlatego, że osobiście traktuję wybicie z formacji podwójnego dna, jako powód do wzrostów, ale przecież mam świadomość tego, iż mogą być takie osoby, które z powodów, że tak powiem ,,poza-technicznych” gotowe byłyby preferować inne scenariusz. To zupełnie zrozumiale.

Sławomir Kłusek, 29 lipca 2015 roku

0