18-05-2016

EFEKT – w wyraźnym trendzie wzrostowym

Spośród spółek umieszczonych w tym roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” bardzo dobrze w ostatnich kilku dniach zachowuje się kurs akcji spółki Efekt.

Warto zauważyć, że kurs akcji tej spółki wybił się z bardzo dużej formacji podwójnego dna. Formacja ta ma charakter nieco nietypowy.

Lewy dołek kształtuje się bowiem na wyższym poziomie, niż dołek prawy. Z tego punktu widzenia formację tą można nazwać nietypową formacją podwójnego dna.

Indeks WIG20 od tegorocznego szczytu już wyraźnie spadł. Tymczasem kurs akcji spółki Efekt znajduje się w trendzie wzrostowym i wczoraj przebił swe 52-tygodniowe maksimum.

Zakładając, że ,,kontynuowanie trendu jest bardziej prawdopodobne, niż jego zmiana” można oczekiwać raczej kontynuacji wzrostów.

Jak będzie ? Zobaczymy. Czas pokaże. W każdym razie warto zauważyć, że gdyby formacja nietypowego podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien wzrosnąć do 36 złotych i 21 groszy, czyli o 65,1 %.

EFEKT

EFEKT

Sławomir Kłusek, 18 maja 2016 roku

Treści  zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0