13-02-2018

Dostrzegam szansę na hossę pszenno-kukurydzianą

W jednym z ostatnich wpisów wskazywałem na duże prawdopodobieństwo relatywnego umocnią segmentu surowców rolnych oraz relatywnego osłabienia segmentu surowców energetycznych.

Chcąc niejako zobrazować prognozowaną siłę segmentu surowców rolnych chciałbym wskazać na dwa wykresy.

Pierwszy przedstawia wykres cen pszenicy. Na wykresie tym doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrosty ceny tego surowca o 11,4 %.

PSZENICA

PSZENICA

Później może się pojawić szansa na atak na ważny opór z lipca 2017 roku, dzięki czemu cena pszenicy może zyskać w stosunku do staniu obecnego 19,5 %.

PSZENICA 

PSZENICA-BIS

Na drugim możemy dostrzec, że do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także w przypadku wykresu cen kukurydzy, co zapowiada wzrosty ceny tego surowca o 5,0 %.

KUKURYDZA 

KUKURYDZA

Później może się pojawić szansa na atak na ważny opór z czerwca 2016 roku, dzięki czemu cena kukurydzy może zyskać w stosunku do staniu obecnego 20,9 %.

KUKURYDZA  

KUKURUDZA-BIS

Warto przypomnieć, że formacja podwójnego dna ma 2 zadania. .Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Powyższe przykłady pokazują, że może być tak, że o ile ceny surowców energetycznych (miedzi, ropy naftowej będą stać przed ryzykiem spadków po 2-letnich wzrostach, o tyle ceny surowców rolnych dopiero szykują się do znacznych wzrostów.

Warto zauważyć, że na wykresach obu surowców doszło do przebicia bardzo długoterminowej spadkowej linii trendu, co może zapowiadać nawet wieloletnią hossę cen pszenicy oraz kukurydzy w związku z możliwą zmianą bardzo długoterminowego trendu. 

Wykresy cen pszenicy i kukurydzy można znaleźć tutaj

https://stooq.pl/q/?s=zw.f

https://stooq.pl/q/?s=zc.f

Sławomir Kłusek, 13 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0