02-08-2015

Dojście do wsparcia na wykresie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu WIG 20 to optymistyczny sygnał !

Zmienne fundamentalne  mogą być (moim zdaniem) poddawane analizie za pomocą metod analizy technicznej.

Przykładowo za pomocą metod owej analizy można przeanalizować wykres łączący na wykresie liniowym poziomy wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu WIG20.

Gdyby patrzy się na ten wykres można dostrzec na nim dojście do wsparcia w postaci lekko wzrostowej linii trendu.

C/WK DLA WIG20

C-WK-WIG-20

To optymistyczny sygnał. Tak samo jak po dojściu do oporu można spodziewać się spadków, tak samo po dojściu do wsparcia można oczekiwać wzrostów.

W jaki sposób powinno wpłynąć to na zachowanie samego indeksu WIG20.

C-WK-WIG-20-A-WIG20

Doświadczenie pokazuje, że falom wzrostu wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu WIG20 towarzyszyły zazwyczaj fale wzrostu indeksu WIG20.

Sławomir Klusek, 2 sierpnia 2015 roku

0