11-10-2017

Dlaczego kurs akcji PGE może zachowywać się wyraźnie lepiej od indeksu WIG20 ?

W poniedziałek 9 października do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” została wprowadzona spółka PGE. Co to oznacza ? Oznacza to, że pojawiły się pewne czynniki, które mogą sprzyjać stosunkowo mocnemu zachowaniu kursu akcji tej spółki w najbliższych powiedzmy 12 miesiącach. Oczywiście tego, czy faktycznie tak będzie nie wiemy. Czas pokaże. W każdym razie doświadczenie pokazuje, że dotychczas tak było.

O tym, że w spółce PGE drzemie silny potencjał świadczy moim zdaniem na przykład wygląd siły względnej PGE/WIG20. Przede wszystkim w przypadku owej siły względnej znajdujemy się w pobliżu strefy wyprzedania, co samo w sobie jest symptomem stwarzającym szansę na pojawienie się trendu wzrostowego. Świadczy o tym znajdowanie się obliczanego w oparciu o dane kwartalne oscylatora stochastycznego w pobliżu tej strefy.

PGE/WIG20 

PGE-WIG20-OSCYLATOR

Po drugie na wykresie zbudowanym z kolei w oparciu o dane miesięczne po silnym trendzie spadkowym ukształtowała się formacja gwiazdy porannej, co samo w sobie jest już sygnałem kupna. Dzięki temu pojawia się szansa na stosunkowo mocne zachowanie kursu akcji PGE kosztem indeksu WIG20.

PGE/WIG20 

PGE-WIG20-GWIAZDA-PORANNA

Po trzecie wreszcie na wykresie stworzonym w oparciu o dane dzienne układ średnich ruchomych jest już typowy dla hossy, gdyż zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się powyżej średniej ruchomej z 200 sesji a na wykresie doszło  do wybicia z formacji podwójnego dna.

PGE/WIG20 

PGE-WIG20-PODWOJNE-DNO

Po wybiciu z tej formacji pojawiła się korekta spadkowa, która ma szansę dobiec do końca. Biorąc to pod uwagę można oczekiwać powrotu do trendu zwyżkowego, czyli do wzrostów na sile względnej PGE/WIG20. Zachowanie kursu akcji PGE ma szansę być więc lepsze, niż zachowanie indeksu WIG20.

Sławomir Kłusek, 11 października 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

1+