26-02-2018

Dlaczego dostrzegam potencjał siły w kursie spółki Enea ? (w ocenie jej relatywnej atrakcyjności stosuję ulubione układy techniczne)

Niedawno wspominałem o tym, że z najnowszych prognoz analityków zamieszczonych na łamach ,,the Economist” wynika, że w 2018 roku realne tempo wzrostu w naszym kraju (3,8 %) ukształtuje się na niższym poziomie niż w roku poprzednim (4,6 %).

W tej sytuacji inwestorzy giełdowi mogą skierować swe zainteresowanie w kierunku spółek defensywnych, czyli takich które oferują produkty lub usługi na które popyt jest w miarę stabilny w ramach cyklu koniunkturalnego.

Taką branżą jest m.in. branża energetyczna. Warto jednak zastanowić się nad tym, która spółka z tej branży może się zachowywać stosunkowo mocne na tle całej branży.

Być może taką spółkę będzie Enea. Na wykresie siły względnej Enea/WIG-Energetyka doszło do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna.

ENEA/WIG-ENERGETYKA 

ENEA-ENERGETYKA

Po tym wybicia doszło do korekty spadkowej, która prawdopodobnie dobiega końca. Dlaczego tak sądzę ? Otóż po fazie spadków oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania a na wykresie pojawiła się pro-wzrostowa w takim układzie formacja harami.

Formacja harami polega na tym, że korpus drugiej świecy znajduje się wewnątrz korpusu świecy pierwszej.

ENEA/WIG-ENERGETYKA

ENEA-ENERGETYKA-BIS

Ponadto na wykresie siły względnej Enea/WIG-Energetyka mamy do czynienia z innym preferowanym przeze mnie pro-wzrostowym układem technicznym.

Oto średnia ruchoma ze 100 tygodni (koloru żółtego) znajduje się powyżej średniej ruchomej z 200 tygodni (koloru niebieskiego) a na przestrzeni 3 ostatnich lat poziom owej siły względnej spadł. To sygnał zapowiadający duże wzrosty.

Sławomir Kłusek, 26 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

2+