13-02-2018

Dlaczego akcje Asseco Poland zwróciły moją uwagę ? (psychologia, fundamenty, technika)

1.PSYCHOOGIA.

Jedna z zasad giełdowych mówi, że hossa rozpoczyna się w momencie, gdy mało wierzy w jej nadejście. Podobnie dzieje się z bessą. W odniesieniu do rekomendacji sporządzanych przez instytucje rynku kapitałowego.

Na początku trendu wzrostowego rzadko wydawane są rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”. kupna. Dojść często pojawiają się natomiast rekomendacje typu ,,trzymaj”, ,,sprzedaj” lub ,,redukuj”.

Z kolei na początku trendu spadkowego rzadko wydawane są rekomendacje sprzedaży. Dojść często pojawiają się natomiast rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”.

W tym kontekście warto zauważyć, że na 19 ostatnio wydanych rekomendacji dla akcji spółki Asseco Poland żadna nie miała charakteru pozytywnego. Przez rekomendację pozytywną rozumiem rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”. W treści poniższego linku znajduje się lista owych 19 ostatnio wydanych rekomendacji dla spółki Asseco Poland.

https://www.bankier.pl/gielda/rekomendacje?symbol_char=&symbol=230&instytucja=0&zmiana=all&charakter=0&poziom=0&od=2017-02-13&do=2018-02-13

Z psychologicznego punktu widzenia (,,kupuj pesymizm, sprzedawaj optymizm”) pojawia się więc szansa na rozpoczęcie fazy relatywnej siły kursu akcji Asseco Poland. Owa relatywna siła ma szasnę uwidocznić się na tle indeksu WIG20.

2.FUNDAMENTY

Warto przy okazji zauważyć, że poziom wskaźnika Cena/Wartosć Księgowa dla spółki Asseco Poland (0,65) jest jednym z najniższych spośród spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Podobnie rzecz ma się z poziomem wskaźnika Cena/Zysk Netto (7,7). To optymistyczne. Świadczy to o niskiej wycenie akcji tej informatycznej spółki.

https://stooq.pl/q/i/?s=wig20&o=10&i

3.TECHNIKA

Teraz popatrzmy na wykres siły względnej Asseco Poland/WIG20. Po pierwsze nastąpiło dojście do linii wsparcia.

ASSECO POLAND/WIG20 

AS

Po drugie w pobliżu linii wsparcia po spadkach pojawiły się 2 bardzo optymistyczne formacja świecowe: formacja haramami (zaznaczona w lewej elipsie) oraz formacja objęcia hossy (zaznaczona w prawej elipsie).

ASSECO POLAND  

ASSECO-POLAND-WIG20-BIS

Tego typu układ świecowy jak uczy doświadczenie stwarza szansę na wzrosty czyli stwarza szansę na stosunkowo mocne zachowanie kursu akcji spółki Asseco Poland.

Sławomir Kłusek, 13 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0