19-02-2018

Dębica w kluczowym momencie. Dostrzegam pro-wzrostowy układ techniczny na wykresie siły względnej Dębica/WIG20

W swoich ostatnich wpisach wskazywałem na to, że w 2018 roku stosunkowo mocny może być indeks małych spółek sWIG80. W tym kontekście moją uwagę zwróciła spółka Dębica. Warto zwrócić uwagę na wykres siły względnej Dębica/WIG20.

Doszło na nim do wybicia z formacji podwójnego dna.

DĘBICA/WIG20

DEBICA-WIG20

Układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Średnia ze 100 miesięcy bowiem rośnie a średnie z 15 oraz 45 miesięcy znajdują się powyżej owej średniej ze 100 miesięcy.

W takim pro-wzrostowym układzie technicznym doszło do spadkowej korekty. Prawdopodobnie się ona zakończyła, gdyż oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

DĘBICA/WIG20

DEBICA-WIG20-BIS

W tej sytuacji pojawiła się mająca w takim kontekście charakter pro-wzrostowy formacja harami.

DĘBICA/WIG20

DEBICA-WIG20-BIS-BIS

W związku z powyższym w najbliższych kilkunastu a może nawet kilkudziesięciu miesiącach można oczekiwać lepszego zachowanie kursu akcji spółki Dębica.

Sławomir Kłusek, 19 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+