06-09-2017

Czyżby indeks małych spółek miał być znów silniejszy do indeksu spółek dużych ?

W tym roku dotychczas lepszy był WIG20

W okresie od końca poprzedniego roku do 6 września 2017 roku byliśmy świadkami relatywnej słabości segmentu małych spółek na polskim rynku akcji. O ile indeks WIG20 zyskał w tym okresie 29,0 %, o tyle indeks sWIG80 urósł tylko o 8,2 %.

Osobiście sądzę, że u źródeł tej sytuacji leżał napływ zagranicznego kapitału portfelowego. Silne zwyżki cen miedzi zazwyczaj towarzyszą silnym wzrostom indeksu WIG20. Jest to bowiem indeks najbardziej płynnych spółek. Z tego powodu jest on właśnie przedmiotem zainteresowanie dużych inwestorów.

Warto przypomnieć, że na wzroście cen surowców korzystają z reguły bardziej wschodzące rynki akcji. Do tej kategorii rynków wciąż zaliczany jest rynek polski, choć  od czasu do czasu pojawiają się sygnały o zmianie statusu polskiego rynku akcji ze wschodzącego na dojrzały. Na razie jednak do tego nie doszło.

Na wykresie siły względnej sWIG80/WIG20 wciąż panuje długoterminowy trend wzrostowy

Czy jest możliwe, że po okresie w którym uwidoczniła się relatywna słabość indeksu małych spółek kosztem indeksu spółek dużych teraz sytuacja ulegnie zmianie. Nie wykluczam tego a nawet uważam to za dość prawdopodobne. Popatrzmy na wykres siły względnej sWIG80/WIG20. Wykres tej siły znajduje się w trendzie wzrostowym.

sWIG80/WIG20

SWIG80-WIG20-WYKRES-1

Świadczy o tym np. układ średnich ruchomych. Jest on typowy dla hossy. Oto na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne można zauważyć, że najniżej znajduje się (zaznaczona kolorem niebieskim) średnia z 200 miesięcy, wyżej (zaznaczona kolorem żółtym) średnia ze 100 sesji, wyżej (zaznaczona kolorem różowym) średnia z 45 sesji a najwyżej (zaznaczona kolorem czerwonym) średnia z 15 sesji.

Oscylator stochastyczny w strefie wyprzedania a poza tym znajdujemy się przy ważnym poziomie

Gdy trwa trend wzrostowy można zakładać, że wszelkie spadki są tylko korektą po której powrócą wzrosty. Jak można zauważyć w okresie ostatnich 12 miesięcy mieliśmy do czynienia ze spadkami owej siły względnej. Teraz pojawiła się szansa na powstrzymanie spadków.

sWIG80/WIG20

SWIG80-WIG20-WYKRES-2

Po pierwsze oscylator stochastyczny znalazł się w strefie silnego wyprzedania. W przeszłości po dojściu do takiego wyprzedania wkrótce rozpoczynały się zwyżki. Wyprzedanie oscylatora stochastycznego nie jest jeszcze samo w sobie sygnałem kupna, ale na trendzie wzrostowym może właśnie nim być, podobnie jak wykupienie oscylatora w trendzie spadkowym.

Po drugie (co bardzo ważne) wykres znalazł się w pobliżu bardzo ważnego poziomu, który kiedyś był oporem a teraz stal się wsparciem.Chodzi o szczyt z przełomu 2013 i 2014 roku. 

Zachęcające fundamentny

Z fundamentalnego punktu widzenia warto zauważyć, że poziom wskaźnika C/WK dla indeksu sWIG80 (1,48) jest niższy, niż dla indeksu WIG20 (1,59), co może wskazywać na fundamentalne ,,niedowartościowanie” tego pierwszego. Oczywiście nie jest to jeszcze czynnikiem decydującym, ale mimo wszystko w takiej jak opisana sytuacji technicznej powinno to sprzyjać w najbliższych kilku miesiącach lepszemu zachowaniu indeksu małych spółek, niż indeksu WIG20.

Sławomir Kłusek, 6 września 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawarch na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0