10-07-2017

Czy kurs akcji spółki Elektrotim skorzysta na przewidywanym ożywieniu nakładów inwestycyjnych ?

1.Podwójno dno

Jedną z moich ulubionych formacji zmiany trendu spadkowego na wzrostowy jest formacja podwójnego dna. Jest to formacja znana i opisana w literaturze. Warto zauważyć, że może mieć ona różną szerokość. Generalnie zakładam, że w zależności od jej szerokości formację podwójnego dna można podzielić na: krótkoterminową, średnioterminową oraz długoterminową.

2.Terminowa charakterystyka podwójnego dna

Osobiście uważam, że krótkoterminowa formacja podwójnego dna to formacja, której szerokość wynosi maksymalnie 1 miesiąc. Średnioterminowa formacja podwójnego dna to formacja, której szerokość wynosi od 1 miesiąca i 1 dnia do 1 roku. Długoterminowa formacja podwójnego dna to formacja, której szerokość wynosi powyżej 1 roku.

3.Wybicie z duże formacji podwójnego dna

W tym kontekście można powiedzieć, że na początku października 2015 roku doszło do wybicia z długoterminowej formacji podwójnego dna w przypadku kursu akcji spółki Elektrotim. Stwarza to szansę na dalsze wzrosty.

Na początku przypomnę, w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna. Sposób postępowania jest następujący: 1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

W tym kontekście minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna w przypadku kursu akcji spółki Elektrotim wynosi 40 złotych i 51 groszy. Cena rynkowa 1 akcji spółki Elektrotim wynosi obecnie 13 złotych i 38 groszy. Oznacza to, że potencjał wzrostowy w przypadku kursu akcji tej spółki jest bardzo duży i wynosi 202,8 %.

ELEKTROTIM 

ELEKTROTIM-PODWOJNE-DNO-DUZE

Teraz przyjrzyjmy się dokładniej wykresowi kursu akcji spółki. Po wybiciu z formacji podwójnego dna kurs doświadczał korekty. Kurs powrócił nawet do wnętrza formacji. To się zdarza.

4.Połączenie układów średnich z zachowaniem oscylatora stochastycznego

Popatrzmy na wykres kursu akcji spółki Elektrotim sporządzony w oparciu o dane miesięczne. Doszło otóż do bardzo ciekawej sytuacji.  Nastąpiło dojście do strefy wyprzedania w przypadku oscylatora stochastycznego w sytuacji, gdy zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 miesięcy znajduje się poniżej zaznaczonej kolorem czerwonym średniej ruchomej z 15 miesięcy oraz zaznaczonej kolorem różowym średniej ruchomym z 45 miesięcy.

ELEKTROTIM 

ELEKTROTIM-OSCYLATOR

Tego typu układ techniczny zapowiada długoterminowe wzrosty. Przez słowo ,,długoterminowe” zgodnie z preferowaną przeze mnie metodologią uważam okres powyżej 1 roku.

5.Wybicie z małej formacji podwójnego dna

Teraz przejdźmy do perspektywy krótszej. Otóż 26 października 2015 roku został ustanowiony szczyt na poziomie 19 złotych i 40 groszy. Potem rozpoczęły się spadki, które zakończyły się wybiciem z małej formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić się powinno dojść do wzrostu kursy do 17 złotych i 28 groszy, czyli o 29,1 %.

ELEKTROTIM 

ELEKTROTIM-PODWOJNE-DNO-MALE

Podsumowanie

Kurs akcji spółki Elektrotim wybił się z bardzo dużej formacji podwójnego dna. Po wybiciu z tej formacji doszło do spadkowej korekty. Istnieje szansa, że korekta ta uległa zakończeniu. W związku z powyższym można oczekiwać zwyżek kursu akcji. Fundamentalną przesłanką owych zwyżek może być dyskontowanie ożywienie dynamiki nakładów inwestycyjnych w naszym kraju. Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego udział inwestycji w polskim PKB zwiększy się w 2017 roku ,,do blisko 19 proc., a na koniec 2018 roku wyniesie ok. 20 procent”. Wyraził on takie przekonanie w przeprowadzonym przez Sonię Sobczyk wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej w dniu 9 lipca 2017 roku.

https://stooq.pl/n/?f=1186324

Sławomir Kłusek, 10 lipca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0