22-06-2015

Ciekawy przypadek spółki Muza

Muza znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 12 stycznia tego roku. Od tego czasu kurs akcji tej spółki zyskał nieco na wartości. Co ważne kurs akcji spółki Muza zachowywał się od momentu wprowadzenia tej spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” do chwili 19 czerwca 2015 roku lepiej, niż indeks WIG20.

Spoglądając na wykres siły względnej Muza/WIG20 można dostrzec na nim wybicie z formacji podwójnego dna.

MUZA-WIG-20-WYKRES-1

Gdyby formacja ta się wypełniła doszłoby do wybicia z kolejnej formacji podwójnego dna. To bardzo optymistyczne.

MUZA-WG-20-WYKRES-2

Biorąc to pod uwagę perspektywy kształtowania się kursu akcji spółki Muza określić można mianem optymistycznych. Naturalnie przyszłości nie znamy, należy zawsze być ostrożnym w jej prognozowaniu, tym niemniej jednak wydaje się, że (biorąc pod uwagę wygląd wspomnianej siły względnej), że istnieje spora szansa na to, że kurs akcji spółki Muza zachowywać się będzie nadal lepiej od indeksu WIG20.

Sławomir Kłusek, 22 czerwca 2015 roku

0