20-08-2018

CI Games – szansa na wzrost kursu akcji z 1 złotego i 54 groszy do 2 złotych i 2 groszy

W poprzednim tygodniu kurs akcji spółki CI Games wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien zwyżkować do 2 złotych i 2 groszy.

CI GAMES

CIGAMES

Przy okazji chciałbym wskazać, w jaki sposób obliczam minimalny docelowy poziom ceny danego instrumentu finansowego po wybiciu z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka*

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

Sławomir Klusek, 20 sierpnia 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

22+