26-11-2015

Asseco Poland – jak można (moim zdaniem) obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybiciu z formacji podwójnego dna ? W przypadku kursu akcji tej spółki wynosi on 75 złotych i 91 groszy

WIG20 spadł w tym roku o 16,1 %.

Były jednak takie spółki z indeksu WIG20, których kurs zwyżkował.

Jedną z takich spółek była informatyczna spółka z siedzibą w Rzeszowie Asseco Poland.

Popatrzmy na wykres kursu akcji tej spółki w perspektywie długoterminowej.

Możemy dostrzec, że na wykresie kursu akcji tej spółki nie wypełniła się jeszcze formacja podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 75 złotych i 91 groszy.

ASSECO POLAND 

ASSECO-POLAND-26-11-2015

Czy do tego wzrostu dojdzie ? Nie wiem. Zobaczmy. Czas pokaże.

Na przykładzie spółki Asseco Poland chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Sławomir Kłusek, 26 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0