31-03-2016

Akcje deflacyjne i akcje inflacyjne na GPW w Warszawie – przykład siły względnej PeKaO/KGHM

Akcjami deflacyjnymi nazywamy akcje tych spółek, które zachowują się lepiej w okresie spadku presji inflacyjnej. Gdy spada inflacja, spadają ceny surowców dobrze zachowują się akcje spółek wrażliwych na zmiany stóp procentowych, na przykład banków.  

Akcjami inflacyjnymi  nazywamy z kolei akcje tych spółek, które zachowują się lepiej w okresie wzrostu presji inflacyjnej. Gdy rośnie inflacja dobrze zachowują się ceny spółek, na których zyski pozytywnie wpływa wzrost cen surowców

Przyznam, że biorąc to pod uwagę moją uwagę zwrócił uwagę wykres siły względnej PeKaO / KGHM. Na wykresie tym mamy do czynienia z długoterminowym trendem wzrostowym.

PEKAO/KGHM

PEKAO-KGHM

Obecnie prawdopodobnie dobiega końca korekta spadkowa. Oscylator stochastyczny na wykresie tworzonym w oparciu o dane tygodniowe znalazł się w strefie wyprzedania.

Stwarza to szansę na wzrost siły  względnej PeKaO / KGHM w perspektywie najbliższych kilku miesięcy.

Jakie mogą być fundamentalne przesłanki tego wzrostu (jeżeli nastąpi). Po pierwsze relatywna przyszła siła banków (których przedstawicielem jest PeKaO) może wynikać ze stosunkowo niskiego poziomu stóp procentowych a może nawet szans na ich obniżkę przez RPP.

Relatywna przyszła słabość spółek surowcowych (których przedstawicielem jest KGHM) może z kolei wynikać z dalszych spadków cen surowców, w tym ropy naftowej i miedzi.

Sławomir Kłusek, 31 marca 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0