27-10-2014

Elektrotim oraz Relpol – duże techniczne podobieństwo

W poprzednim tygodniu dwie spółki – Elektrotim oraz Relpol zostały przeniesione z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Kursy akcji obu spółek wybiły się bowiem z krótkoterminowych formacji podwójnego dna.

Przyglądając się uważnie wykresom akcji obu spółek w perspektywie długoterminowej dostrzegam pomiędzy nimi bardzo duże podobieństwo. Zarówno bowiem w przypadku kursu akcji spółki Elektrotim jak również kursu akcji spółki Relpol popyt uaktywnił się po trzecim dojściu do trendu wzrostowego.

Wykres akcji spółki Elektrotim

ELEKTROTIM-24-10-2010

Wykres akcji spółki Relpol

RELPOL-24-10-2014

Zarówno pierwsze jak i drugie dojście do wzrostowej linii trendu prowadziło do bardzo silnych wzrostów ceny akcji danej spółki rzędu kilkudziesięciu (w przypadku akcji spółki Elektrotim) lub nawet ponad 100 % w przypadku akcji spółki Relpol). Jestem bardzo ciekaw jak będzie za tym trzecim razem…..

Sławomir Kłusek, 27 października 2014 roku

 

0