27-12-2015

Z cyklu ,,pierwsza czwórka” ! – Immobile, Lena, Netmedia oraz Rafako

Strona internetowa http://analizy-rynkowe.pl/ prowadzona jest od września 2014 roku. Co tydzień publikowany jest ,,Raport Tygodniowy”

Od czasu do czasu umieszczam wybrane spółki w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Umieszczane są tam te przykładowe spółki, których kurs wybił się z formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”. Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie

Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Od pierwszego numeru ,,Raportu Tygodniowego” postanowiłem, że będę porównywał zachowanie kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” z zachowaniem indeksu WIG20.

Pierwszymi 4 spółkami, które zostały umieszczone w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” były: Immobile, Lena, Netmedia oraz Rafako.

Zostały one umieszczone w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w ,,Raporcie Tygodniowym” z 8 września 2014 roku. ,,Raport Tygodniowy” ukazuje się zawsze z datą poniedziałkową, przy czym staram się, aby umieszczany był on na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ w niedzielę lub nawet w sobotę.

http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-4/

W przypadku każdej z wyżej wymienionych spółek kurs akcji w okresie pomiędzy 5 września 2014 roku (ostatnia sesja poprzedzająca dzień publikacji ,,Raportu Tygodniowego”) a 23 grudnia 2015 roku (ostatnia sesja, z której pochodzą dane o kursie) zachował się lepiej od indeksu WIG20.

Teraz popatrzmy na wykresy kursów poszczególnych spółek

IMMOBILE

IMMOBILE

Kurs akcji wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Immobile do 3 złotych i 68 groszy, czyli o 20,8 %.

LENA

LENA

Kurs akcji wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Lena do 6 złotych i 61 groszy, czyli o 62,4 %.

NETMEDIA

NETMEDIA

Kurs akcji wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Netmedia do 7 złotych i 11 groszy, czyli o 18,9 %.

RAFAKO

RAFAKO

Kurs akcji wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Rafako do 14 złotych i 52 groszy, czyli o 92,8 %.

Czy kursy te będą osiągnięte ? nie wiem. Czas pokaże.

Sławomir Klusek, 27 grudnia 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0