15-02-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Tesgas

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Tesgas.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 3 złotych i 61 groszy.

TESGAS

TESGAS

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Warto zwrócić uwagę, że na stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie kursu akcji spółki Tesgas pojawiła się pozytywna dywergencja ze wskaźnikiem MACD, co świadczy o wytracaniu impetu przez długoterminowy trend spadkowy i stwarza szansę na jego zmianę na długoterminowy trend wzrostowy.

TESGAS

TESGAS-MACD

Sławomir Kłusek, 15 lutego 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0