08-03-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Tesgas

Dziś po raz trzeci w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Tesgas.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna.

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 3 złotych i 92 groszy.

TESGAS

TESGAS

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od poprzedniego wprowadzenia do tej rubryki.

Warto zwrócić uwagę, że na stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie siły względnej Tesgas/sWIG80 pojawiła się pozytywna dywergencja ze wskaźnikiem RSI, co świadczy o wytracaniu impetu przez długoterminowy trend spadkowy i stwarza szansę na jego zmianę na długoterminowy trend wzrostowy.

TESGAS/SWIG80

TESGAS-SWIG80

Co ciekawe na wykresie wspomnianej siły względnej Tesgas/sWIG80 pojawiła się formacja objęcia hossy, co stwarza szansę na rozpoczęcie trendu wzrostowego, czyli na lepsze zachowanie kursu akcji spółki Tesgas, niż indeksu sWIG80.

TESGAS/WIG20

TESGAS-SWIG80-BIS

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 19,7 punku procentowego od WIG-u

Sławomir Kłusek, 8 marca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0