03-07-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Tauron Polska Energia

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam (po raz drugi w historii) spółkę Tauron Polska Energia. Co to oznacza ?. Oznacza to, że pojawiły się pewne preferowane przeze mnie czynniki techniczne, fundamentalne i psychologiczne mogące sprzyjać stosunkowo dobremu zachowaniu kursu akcji w perspektywie 12 miesięcy.

1.Aspekty techniczne

Zacznijmy od czynników technicznych. Przede wszystkim warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Tauron Polska Energia doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien zwyżkować do 4 złotych i 22 groszy.

Wzrost do tego poziomu jest możliwy zważywszy choćby i na to, że spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z 2011 oraz 2014 roku znajduje się na poziomie wyższym, niż poziom 4 złotych i 22 groszy.

Co ciekawe układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Zarówno średnia ruchoma ze 100 jak i 200 sesji znajdują się w trendzie wzrostowym a ponadto (co bardzo ważne) ta dłuższa znajduje się poniżej tej krótszej.

TAURON PE

TAURON

Można oczywiście definiować pojęcie trendu za pomocą różnych średnich, ale przyznam, że do wspomnianego układu 100-200 przekonała mnie lektura książki Maciej Żelaznego ,,Harmonic Trading: Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX” inwestora na rynku forex odnoszącego na nim sukcesy.

Maciej Żelazny w swoich analizach określając charakter trendu wykorzystuje właśnie średnie ruchome ze 100 oraz 200 jednostek czasowych.

2.Aspekty fundamentalne

Co się tyczy uwarunkowań fundamentalnych to warto zauważyć, że poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla akcji spółki Tauron Polska Energia wynosi 0,36 i jest najniższy spośród spółek z indeksu WIG20.

Samo w sobie nie stanowi to jeszcze gwarancji sukcesu inwestycyjnego tym niemniej ma to jednak pewne znaczenie w sytuacji, gdy formacja podwójnego dna (o której wspominałem) jeszcze się nie wypełniła.

Thomas Bulkowski, którego książki bardzo cenię (za treść i styl) w książce ,,Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne. Ewolucja gracza giełdowego” przeprowadził odpowiednie badania, z których wynika, że niski poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa w roku T sprzyja stosunkowo dobremu zachowaniu kursu akcji danej spółki w roku następnym (czyli w roku T+1).

3.Aspekty psychologiczne

Na koniec poruszę aspekty psychologiczne.

Zakładam bowiem prawdziwość sentencji: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”

Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w różny sposób. W dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet.

W związku z tym założyłem, że miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/  na przestrzeni ostatnich 30 dni.

Wspomnianą liczbę wpisów ustaliłem na podstawie danych na koniec dnia 20 czerwca 2017 roku. Mam oczywiście świadomość, że jest to tylko jedna z miar popularności spółki w mediach.

Oto liczba tych wpisów w odniesieniu do spółek energetycznych wchodzących w skład indeksu WIG 20 według stanu na 1 lipca 2017 roku.

Energa – 1 120

PGE – 359

PGNIG – 127

Tauron PE – 79

Największa cisza panuje więc wokół akcji Tauron PE …

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Sławomir Kłusek, 3 lipca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

2+