03-08-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Stalprofil

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Stalprofil

Na wykresie kursu akcji spółki Stalprofil doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna.

Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

STALPROFIL

STALPROFIL

Gdyby formacja podwójnego dna się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 13 złotego i 66 groszy.

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,4 punku procentowego od WIG-u

Szczegóły w pliku

Wersja w PDF

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-29-07-2016

Wersja w Word

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-29-07-2016

Sławomir Klusek, 3 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0