30-06-2020

,,Wykres do przemyślenia” – Solar Company

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Solar Company

Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne można dostrzec pozytywną dywergencję kursu ze wskaźnikiem MACD.

SOLAR COMPANY  

SOLAR

Oznacza to, że o ile od 2015 roku kurs znajduje się w trendzie spadkowym, o tyle wskaźnik MACD znajduje się w trendzie wzrostowym.

Wynika z tego, że trend spadkowy wytraca swój impet i jesteśmy coraz bliżej zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Do takiego bowiem wniosku prowadzi pojawienie się pozytywnej dywergencji kursu z wybranym wskaźnikiem technicznym.

Na wykresie stworzonym w oparci o dane dzienne można dostrzec przebicie spadkowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty z października 2019 roku oraz lutego 2020 roku.

Ponadto warto zauważyć, że w ostatnich dniach czerwca 2020 roku popyt zaatakował na tyle intensywnie, że kurs znalazł w pobliżu ważnego poziomu ze stycznia 2019 roku, który właśnie wtedy pełnił funkcję wsparcia a obecnie w czerwcu 2020 roku mógłby zostać potraktowany jako opór.

SOLAR COMPANY  

SOLAR-BIS

Wspomniany atak popytu z końca czerwca tego roku może być określony mianem udanej próby przebicia tego oporu.

Wprawdzie potem kurs nieco spadł, ale osobiście skłonny jestem potraktować ów spadek tylko jako korektę spadkową w nowym trendzie wzrostowym.

Warto zauważyć, że akcje spółki Solar Company notowane są przy poziomie wskaźnika C/WK 0,13.

Z badań Thomasa Bulkowskiego opublikowanych przez niego w książce ,,Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne. Ewolucja gracza giełdowego” wynika, że najwyższym poziomem wzrostu kursu w danym roku charakteryzują się kursy akcji tych spółek, które w poprzednim roku odnotowały wartość wskaźnika Cena/Wartość Księgowa w przedziale 0-0,5 (wzrost kursu o 36 %) a następnie w przedziale 0,5-1,0 (wzrost kursu o 20 %).

Generalnie rzecz biorąc z Badań Bulkowskiego wynika, że w przypadku, gdy w jakimś roku poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa ukształtował się na wyższym poziomie (wyższy od 1,0) lub na poziomie ujemnym to zapowiadało to słabsze zachowanie kursu. Wprawdzie badania te wykonane były dla rynku amerykańskiego, ale wydaje się, że istota wniosków ma charakter bardziej uniwersalny.

Sławomir Kłusek, 30 czerwca 2020 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

12+