23-08-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Soho Development

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Soho Development. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”.Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

1.PODWÓJNE DNO

Gdyby formacja podwójnego dna się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 2 złotego i 57 groszy, czyli o 68,0 %.

SOHO DEVELOPMENT 

SOHO-DEWELOPMENT

2.OPTYMISTYCZNY UKŁAD ŚREDNICH I PRZEBITA LINIA TRENDU SPADKOWEGO

Co ciekawe układ średnich ruchomych w przypadku kursu akcji tej spółki jest typowy dla hossy a poza tym przebita została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z 2007 oraz 2011 roku.

SOHO DEVELOPMENT 

SOHO-DEWELOPMENT-BIS

 3. ,,PĘK ŚREDNICH” TYPU 100-200-500-1000 BUDZI NADZIEJE

Jedną metod wyszukiwania momentów zwrotnych na rynku, czyli określania momentów, w których może zostać zapoczątkowany bardzo silny ruch (w górę albo w dół) jest metoda tak zwanego pęku średnich ruchomych – w skrócie: po prostu pęku średnich.

Kiedy na przykład średnie ruchome: z 500 sesji (czerwona przerywana), z 200 sesji (błękitna) oraz ze 100 sesji (żółta) znajdują się bardzo blisko siebie (a dodatkowo jeszcze kurs akcji, czy też indeks znajduje się blisko owych średnich ruchomych) wówczas można oczekiwać rozpoczęcia się bardzo silnego ruchu.

Często na wykresach kursów akcji, indeksów giełdowych, par walutowych, czy też surowców szukam ,,pęków średnich”. Kiedy wczoraj przeglądałem wykresy akcji spółek notowanych na GPW w moją szczególną uwagę zwrócił właśnie wykres kursu akcji spółki Soho Development.

Warto zauważyć, że we wrześniu 2015 roku doszło wręcz do niesamowitego zjawiska. Otóż pojawił się ,,pęk średnich” nawet nie tylko typu 100-200-500, ale wręcz typu 100-200-500-1000 !.Średnia ruchoma z 1000 sesji została zaznaczona kolorem granatowym.

SOHO DEVELOPMENT 

SOHO-DEWELOPMENT-BIS-BIS

4.DOTYCHCZASOWE REZULTATY RUBRYKI ,,WYKRES DO PRZEMYŚLENIA”

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,4 punku procentowego od WIG-u.

Wersja w PDF

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-29-07-2016

Wersja w Word

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-29-07-2016

5.MOCNA POZYCJA SPÓŁKI NA TLE BRANŻY

Warto zauważyć, że spółka Soho Development znalazła się w gronie 6 (spośród 38) spółek reprezentujących sektor deweloperski, które spełniają 3 kryteria atrakcyjności: kryterium techniczne, fundamentalne i psychologiczne.

Analiza branży deweloperskiej w pliku

Wersja w PDF

ANALIZA-BRANZOWA-DEWELOPERZY-05-08-2016

Wersja w Word

ANALIZA-BRANZOWA-DEWELOPERZY-05-08-2016

SK

Sławomir Kłusek, analityk rynków finansowych 23 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0