12-08-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Rafako

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Rafako.

WYKRES KURSU AKCJI RAFAKO

RAFAKO

RAFAKO

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 14 złotych i 52 groszy.

RAFAKO

RAFAKO-TYGODNIOWY

Na wykresie świecowym stworzonym w oparciu o dana tygodniowe można dostrzec, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania, co w trendzie wzrostowym zwiastuje zakończenie korekty spadkowej.

Z moich doświadczeń wynika też, że, gdy na przykład żółta średnia ze 100 tygodni rośnie a czerwona średnia z 15 tygodni przecina od góry różową średnią z 45 tygodni mamy do czynienia z sygnałem rozpoczęcia kolejnej fali wzrostów. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia w przypadku kursu akcji spółki Rafako.

WYKRES SIŁY WZGLĘDNEJ RAFAKO/WIG20

RAFAKO/WIG20

RAFAKO-WIG20

Warto zauważyć, że do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także na wykresie siły względnej Rafako/WIG20. Jeżeli formacja ta się wypełni to powinno dojść do wzrostów, gdyż takie jest podstawowe ,,zadanie” formacji podwójnego dna. W przypadku realizacji tej formacji zachowanie kursu akcji spółki Rafako powinno być lepsze, niż zachowanie indeksu WIG20.

RAFAKO/WIG20

RAFAKO-WIG20-TYGODNIOWY

Także i w tym przypadku na wykresie świecowym stworzonym w oparciu o dana tygodniowe można dostrzec, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania, co w trendzie wzrostowym zwiastuje zakończenie korekty spadkowej.

Także i w przypadku siły względnej żółta średnia ze 100 tygodni rośnie a średnia czerwona z 15 tygodni przecina od góry średnią różową z 45 tygodni mamy do czynienia z sygnałem rozpoczęcia kolejnej fali wzrostów.

ZASTRZEŻENIE

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

O RUBRYCE ,,WYKRES DO PRZEMYŚLENIA”

Strona internetowa http://analizy-rynkowe.pl/   prowadzona jest od września 2014 roku. Co tydzień publikowany jest ,,Raport Tygodniowy”. Od czasu do czasu umieszczam wybrane spółki w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”.

Umieszczane są tam te przykładowe spółki, których kurs wybił się z formacji podwójnego dna. Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”. Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 22,4 punku procentowego od WIG-u. Jak będzie w przyszłości ? czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 12 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0