09-10-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Polska Grupa Energetyczna

1.Typowy dla hossy układ średnich

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam Polską Grupę Energetyczną. Warto bowiem zauważyć, że wykres kursu akcji tej spółki prezentuje się bardzo ciekawie. Przede wszystkim układ średnich układ średnich ruchomych, w przypadku wykresu PGE jest typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się powyżej zaznaczonej kolorem niebieskim średniej ruchomej z 200 sesji a dodatkowo obie średnie znajdują się w trendzie wzrostowym.

PGE

PGE-SREDNIE

2.Przebita linia trendu spadkowego i wybicie z nietypowej formacji podwójnego dna

PGE

PGE-LINIA-TRENDU

Przebita została linia trendu spadkowego poprowadzona przez szczyty z 2015 oraz 2016 roku. Przede wszystkim jednak doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

3.Sposób obliczania minimalnego docelowego poziomu kursu

Na przykładzie spółki PGE chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji (typowego lub nietypowego) podwójnego dna. Sposób postępowania jest następujący: 1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

4.Wnioski na podstawie analizy

Lewy dołek z 7 stycznia 2016 roku ukształtował się na poziomie 11 złotych i 84 groszy. Z kolei prawy dołek z 2 grudnia 2016 roku ukształtował się na poziomie 9 złotych i 6 groszy. Szczyt pomiędzy nimi z 22 marca 2016 roku ukształtował się na poziomie 14 złotych i 39 groszy.

PGE

PGE-PODWOJNE-DNO

Gdyby formacja nietypowego podwójnego dna miała się wypełnić kurs PGE powinien wzrosnąć do 17 złotych i 49 groszy. Obecny kurs akcji PGE to 12 złotych i 75 groszy. 

Sławomir Kłusek, 9 października 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0