05-05-2015

,,Wykres do przemyślenia” – Polnord

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Polnord.

Spółka ta reprezentuje on sektor deweloperski. Przeglądając dane o poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla poszczególnych indeksów branżowych obliczanych prze portal finansowy http://stooq.pl/ zauważyłem, że poziom tego wskaźnika dla branży deweloperskiej jest jednym z najniższych.

http://stooq.pl/t/?i=529&v=8

Oczywiście jeżeli coś jest niskie to może nadal spadać, ale… kiedy spojrzałem na wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla branży deweloperskiej to zobaczyłem… wybicie z formacji podwójnego dna. Formacja ta jak wiadomo zapowiada wzrosty (w tym przypadku wzrosty wskaźnika C/WK).

C/WK – DEWELOPERZY

C-WK-DEWELOPERZY

Skoro tak to można przewidywać, że o ile obecnie inwestorzy giełdowi gotowali są kupować akcje spółek deweloperskich przy poziomie wskaźnika bardzo niskim (obecnie wynoszącym 0,60 to ..należy się spodziewać, że za jakiś czas (może na przykład za kilka miesięcy) będą gotowi czynić to przy poziomie wskaźnika na przykład 0,75.

Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa jest pozytywnie skorelowany z poziomem wskaźnika stopy zwrotu z kapitału własnego charakteryzującego działalność danego podmiotu gospodarczego.

Jeden z najbardziej cenionych przeze mnie polskich analityków Tomasz Hońdo w jednym z artykułów opublikowanych na łamach Gazety Giełdy ,,Parkiet” wskazuje, że ,,w teorii wskaźniki C/WK są ściśle powiązane z rentownością kapitałów własnych przedsiębiorstw (kapitał własny to to samo, co wartość księgowa). Im wyższa rentowność, tym wyższe powinny być wyceny akcji” (T.Hońdo, ,,Trend wzrostowy zachęca, ale są też powody do obaw, Gazeta Giełdy Parkiet, 11 kwietnia 2011 roku)

http://www.parkiet.com/artykul/1039746.html?print=tak

W tym kontekście można domniemywać, że jeżeli poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla branży deweloperskiej ma wzrosnąć to wzrosnąć powinna również rentowność kapitału własnego spółek z tego sektora.

Pojawia się więc nadzieja ma to, że rentowność przedsiębiorstw deweloperskich będzie się poprawiać a akcje spółek warto kupować jeszcze zanim do tej poprawy dojdzie. Rynek akcji dyskontuje bowiem przyszłość.

Które spółki deweloperskie mogą być szczególnie chętnie kupowane w kolejnych miesiącach ? Nie wiem.

Mogę sobie natomiast hipotetycznie wyobrazić, że pojawi się pewna grupa inwestorów gotowa rozważyć nabycie akcji tych spółek deweloperskich, które wybiły się już z formacji podwójnego dna.

Tytułem przykładu pragnę zaprezentować wykres spółki Polnord, której kurs wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji spółki Polnord powinien wzrosnąć do 17 złotych i 47 groszy, czyli o 57,4 %.

POLNORD

POLNORD

Co ciekawe do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także na wykresie siły względnej Polnord/WIG20, co stwarza szanse na wzrosty owej siły względnej, czyli na to, że kurs akcji spółki Polnord może się zachowywać lepiej od indeksu WIG20.

POLNORD-WIG20

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ?

Warto zauważyć, że spośród 26 spółek, których akcje zakwalifikowane zostały do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” (gdyż wybiły się już z formacji podwójnego dna) kursy akcji 17 spółek od momentu owego zakwalifikowania do tej rubryki do dnia 24 kwietnia 2015 roku zachowywały się lepiej od indeksu WIG20 a 9 gorzej od indeksu WIG20.

Szczegółowa lista spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znajduje się w każdym numerze ,,Raportu Tygodniowego”, także tym najnowszym z 4 maja 2015 roku (na str.8-12)

http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-04-05-2015/

Sławomir Kłusek, 5 maja 2015 roku

0