31-12-2020

,,Wykres do przemyślenia” – Orco Group

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Orco Group. Dostrzegam bowiem na wykresie kursu akcji tej spółki sygnały zmiany trendu długoterminowego ze spadkowego na wzrostowy.

1.Pozytywna dywergencja 

Po pierwsze na wykresie kursu akcji spółki Orco Group stworzonym w oparciu o dane miesięczne dostrzegam pozytywną dywergencję ze wskaźnikiem MACD.

ORCO GROUP

ORCO-GROUP

Zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy poprzedzona bywa stosunkowo często wyhamowaniem siły trendu spadkowego. Wyhamowanie siły trendu spadkowego polega na tym, że na wykresie dochodzi do pojawienia się tak zwanej pozytywnej dywergencji.

Polega ona na tym, że o ile kurs akcji lub indeks znajduje się w trendzie spadkowym, o tyle wybrany wskaźnik techniczny znajduje się w trendzie wzrostowym.

Co bardzo ważne długość pozytywnej dywergencji jest bardzo znaczna. Dlaczego to jest ważne ? Otóż generalnie rzecz biorąc im dłuższa dywergencja pozytywna tym jakby kurs zbiera silniejszą energię, która w pewnym momencie może wybuchnąć.

Biorąc to pod uwagę można powiedzieć, że pojawienie się pozytywnej dywergencji stanowi zapowiedź zwyżek kursu akcji spółki Orco Group.

2.Wybicie z formacji podwójnego dna 

Po drugie: na wykresie kursu akcji spółki Orco Group stworzonym w oparciu o dane dzienne dostrzegam niewypełnioną formację podwójnego dna.

ORCO GROUP

ORCO-GROUP-BIS

Warto przypomnieć, że formacja podwójnego dna ma 2 zadania. .Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Sławomir Kłusek, 31 grudnia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

8+