07-06-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Muza

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Muza.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 6 złotych i 79 groszy.

MUZA

MUZA

Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może umieszczona zostać powtórnie w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” dopiero po 12 miesiącach od pierwszego wprowadzenia do tej rubryki.

Sławomir Kłusek, 7 czerwca 2016 roku

Treści  zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0